Hvem er vi

FOLKEDANSERFORENINGEN

    HJERTER TOFolkedanserforeningen Hjerter To blev stiftet for 40 år siden, nemlig den 21. november 1973, og den første undervisningsaften blev afholdt den 6. december samme år.                                 

 

Hjerter To har en formålsparagraf, der lyder:


”Foreningens formål er at fremme folkedans og spillemandsmusik gennem afholdelse af danseaftener, legestuer, musikaftener samt deltagelse i opvisninger og stævner i Danmark og udlandet”.


Hjerter To har da også i de forløbne år været på rejser til de nordiske venskabsforeninger i Norge, Sverige og Finland.


Derudover har vi også deltaget i festivaler i Frankrig, Holland, Belgien ligesom vi har deltaget i festivaler i Storkøbenhavn.


Vi deltager også i forskellige arrangementer i Hvidovre, f.eks. foran Hvidovre Rådhus, på Hovedbiblioteket og dans i ”Avedørelejren” for at vise hvad folkedans er.


Hjerter To kommer også af og til rundt på de forskellige plejehjem i Hvidovre og danser for beboerne der.


Når vi er ude og give opvisning har vi normalt vores dragter på; dog sker det også, at vi giver opvisninger i vores almindelige tøj, eller at nogle af de deltagende har dragter på, og andre ikke.


På vores danseaftener danser vi selvfølgelig i vores almindelige tøj.


Vi lægger meget vægt på det sociale samvær når vi mødes om onsdagen og danser. Vi lærer selvfølgelig noget, men vi har det også sjovt sammen og hygger os i vores kaffepause, hvor vi skiftes til at lave kaffe og have brød med.


Hjerter To holder til i en villa på Byvej 78, der er stillet til rådighed for os af Hvidovre Kommune.
Der er også et par andre foreninger i Huset, som vi har et godt samarbejde med.


I Hjerter To har vi også en række traditioner, se mere under Medlemssiden.


  Harald Klintrup


  Første formand og

  medstifter af Hjerter To.

Folkedanserforeningen HJERTER TO, Byvej 78, 2650 Hvidovre


Kontakt webmaster