2016

FOLKEDANSERFORENINGEN

    HJERTER TO


Julebal på Risbjerggård

onsdag den 28. december 2016

Teater Vestvolden - Stemmer fra Hvidovre August/september 2016

Sommerudflugt til Samlermuseet og Fanefjord Kirke Lørdag d.13. august 2016

Folkedans i Tivoli søndag den 29. maj 2016

Synnerjysk awten på byvej 78

onsdag d. 16. november 2016

Opvisning på plejehjemmet Egebækhus

torsdag d. 15. september 2016

Grill aften på Byvej 78 fredag den 8. juli 2016

Sæsonafslutning i Hjerter To onsdag den 27. april 2016

Fællesspisning i Hjerter To onsdag den 2. februar 2016

 Billeder fra arrangementer m.m. i 2016

Folkedanserforeningen HJERTER TO, Byvej 78, 2650 Hvidovre


Kontakt webmaster