Medlemssider

FOLKEDANSERFORENINGEN

HJERTER TO

 

Opslagstavlen

Valdemarsdag

 

Fredag den 15. juni 2018 deltog Hjerter To endnu engang i Danmarkssamfundets uddeling af faner og flag i Holmens Kirke.

 

Det er en meget højtidelig dag, hvor vi selvfølgelig stiller i vores dragter.

 

Når højtideligheden i kirken er afviklet er der optog med de udleverede faner samt faner fra en række tidligere modtagere af faner.

 

Turen går til Rosenborg Slot, hvor der er taler samt musikunderholdning – en god afslutning på dagen.

 

Sæsonafslutning

 

Onsdag den 25. april 2018 havde vi så sæsonafslutning. Her var der atter en dejlig og

rigelig buffet med mange gode retter, som vi hver især havde medbragt.

 

Vi blev også præsenteret for vores nye spillemand Vibeke Lind, der kommer i stedet for

Ole Nielsen, der desværre afgik ved døden i starten af april måned.

 

Vibeke har i øvrigt tidligere spillet i Hjerter To, nemlig i sæsonerne 1986-87 og 1987-88.

 

Besøg på Christiansborg

 

Den 23. marts 2018 var vi en flok fra Hjerter To på besøg på Christiansborg, inviteret derind

af Socialdemokratiet.

Vores guide var Morten Bødskov, som fortalte os om Folketinget og arbejdet derinde

samt viste os en række mødelokaler, deriblandt Socialdemokratiets værelse. Vi fik også

forevist billeder af en række tidligere statsministre, ligesom den oprindelig grundlov mv.

 

Vi var også lige inde på tilskuerpladserne en kort tid for at overvære en folketingsdebat.

 

Der var ikke tale om politisk agitation, men alene om arbejdet på Christiansborg, og det var en meget lærerig og spændende tur, der blev afsluttet med kaffe og kage i Socialdemokratiets gruppeværelse.

 

Fællesspisning

 

Dette års fællesspisning fandt sted onsdag den 7. februar. Det var denne gang Kirsten, der havde

arrangeret et dejligt pølsebord med mange forskellige slags pølser.

 

Efterfølgende var der selvfølgelig dans, og stemningen var ganske god.

 

Disse fællesspisninger er den dejlig tradition og det er jo altid spænde at se, hvad dem, der

arrangerer dem, finder ud af med hensyn til hvad der skal spises.

 

Seniorlegestue

 

Søndag den 21. januar 2018 afholdt Region Hovedstaden i samarbejde med Hjerter To seniorlegestue på Risbjerggård.

 

Besøget var ikke overvældende, men os der mødte frem, havde et par hyggelige timer med en blanding af dans og sang, og selvfølgelig en kaffepause.

 

Julelegestue

 

Den 28. december var der som vanligt julebal på Risbjerggård, og atter var Lone Schmidt fra

Sønderjylland til stede (i øvrigt for 15. gang) og lede dansen på sit dejlige sønderjyske.

 

Vi var omkring 90 personer til ballet (legestuen), og der var en god stemning. Og det kan godt

være, at Lone denne gang sad i kørestol, men jeg skal da lige love for, at hun kunne komme

rundt og vejlede og lede.

 

Stemningen var som sædvanlig god og den 28. december 2018 kommer Lone igen. Så glæd jer.

 

Temaaften

 

Onsdag den 6. december 2017 havde vi temaaften – og det var denne gang finsk aften.

Det var naturligvis med finske flag, finsk bagværk og Marianne var i finsk dragt, ligesom der

var finsk musik.

 

Kultur- og Fritidsmesse

 

Lørdag den 28. oktober 2017 var der atter Kultur- og Fritidsmesse i Avedøre

Idrætscenter.

 

Hjerter To havde en lille udstilling, hvor vi viste billeder af vores aktiviteter, der var

udstillet en herre- og en damedragt, ligesom vi kørte et par powerpointshows med

billeder samt videoer fra vores legestuer, hvor der selvfølgelig også blev spillet den

musik, vi danser til.

 

Om formiddagen gav vi en opvisning på scenen, der var meget vellykket.

 

Der var en del mennesker forbi vores stand for at høre om folkedans og nyde vores dragter og musik.

 

Opvisning på Avedøre Bibliotek

 

Søndag den 22. oktober gav vi en opvisning på Avedøre Bibliotek i anledning af

man havde et projekt om almuekulturen i 1700 og 1800 tallet. Der var en masse

billeder af huse fra den tid, billeder der viste livet på den tid samt en del

klædningsstykker, prøver på hedebosyning ligesom der også var en kvindedragt udstillet.

 

Vi gav en lille opvisning, men for det meste havde vi publikum ude og danse med

fra start, hvilket viste sig at være populært.

 

Vi havde selvfølgelig vores dragter på og dem viste vi frem og forklarede hvor de

stammede fra, og om hvordan de var bygget op så at sige.

 

Der var ikke mange publikummer, men dem der var, havde en god og hyggelig eftermiddag.

 

Opvisning på Plejehjemmet Egebækhus

 

Torsdag den 14. september 2017 var vi endnu engang på besøg på

Plejehjemmet Egebækhus, et plejehjem for døve og blinddøve.

Annette kan heldigvis tegnsprog, så hun kunne fortælle beboerne,

hvad det var vi dansede – og hun har som tidligere nævnt arbejdet der en

periode.

 

Vi gav en flot opvisning – og bagefter ville en række beboere gerne

mærke på vores dragter, så de kunne få en fornemmelse af, hvad der er for

noget stof dragterne er syet af.

 

Sommerudflugt til Vallensbæk kirke og Kroppedals Museum den 17. august 2017

 

Lørdag den 17. august 2017 samledes 8 af foreningens medlemmer samt

vores spillemand Ole til året sommerudflugt, der denne gang gik til

Vallensbæk Kirke og Kroppedals Museum.

 

I Vallensbæk er der faktisk 2 kirker: Den gamle middelalder Kirke fra 1160 og

den nye rundkirke, Helligtrekongers Kirke fra 2012, der ligger umiddelbart

overfor.

 

Den nye kirke blev bygget, idet den gamle efterhånden var for lille til den stadig

voksende befolkning i Vallensbæk.

 

Vi fik en rigtig god rundvisning af formanden for menighedsrådet Birgit Skytte,

der viste rundt og fortalte om begge kirkerne.

 

Alle højmesser foregår i Helligtrekongers Kirke, bortset fra 1. søndag i måneden, hvor højmessen foregår i Vallensbæk Kirke. Øvrige messer foregår i de forskellige kirker efter skøn. Alle julegudstjenester dog i Helligtrekongers Kirke. Vielser foregår der hvor brudeparret ønsker det, mens begravelser fortrinsvis foregår i Helligtrekongers Kirke.

 

Billederne viser meget godt de forskellige kirker, der er et besøg værd.

Adressen er: Kirkebakke Alle 3, 2625 Vallensbæk.

 

Efter besøg i Vallensbæk gik turen videre til Kroppedals Museum, hvor frokosten blev indtaget udendørs inden besøg i selve museet.

 

Det var så pudsigt at en af Hjerter Tos tidligere formænd, Erik Christensen, der i øvrigt for

nylig er gået på pension, var begyndt som frivillig at vise rundt på museet.

 

Vi fik Erik til at vise rundt, hvilket han gjorde på en god og interessant måde; til gengæld lovede vi ham kaffe og kage, som vi have medbragt.

 

Da Erik havde vist os rundt var der lidt tid til på egen hånd at besigtige museet.

 

Om museet kan siges, at det er et spændende museum, hvor man bl.a. får vist interessante og aktuelle historier og fund fra området.

 

Derudover 2 udstillinger: Verdensrummets mekanik, og Ole Rømer og dansk astronomi.

Og i nærheden af museet findes resterne af Ole Rømers observatorium.

 

Det er absolut et besøg værd.

Adressen er: Kroppedals All3, 2630 Taastrup.

Åbningstider. Tirsdag-søndag kl. 12-16 – se i øvrigt på museets hjemmeside: kroppeda.dk

 

 

Det var en god sommerudflugt, som var planlagt af Lissi og Ole.

 

Hilsen Erik

 

Opvisning i Tivoli

 

Søndag den11. juni 2017 var det Folkedansens Dag i Tivoli.

 

Da vi i Hjerter To ikke kunne stille med eget opvisningshold deltog vi på Region Hovedstadens hold.

Vi var 3 par med.

 

Vi skulle danse 2 gange – heldigvis – for den første opvisning var ikke heeelt så vellykket,

men det var derimod den anden, opvisning, så vi var lidt glade, da vi forlod scenen.

 

Der var en del tilskuere, der nød dansen, ikke bare fra vores hold, men fra forskellige hold landet over.

 

Og vejret var med os.

 

Og så var der julebal 28. december 2016

 

Traditionen tro holdt vi vores julebal onsdag den 28. december 2016.

I år havde ca. 70 danseglade personer fundet vej til legestuen - lidt færre

end sædvanlig, men de der kom, gik til den med stor lyst, danseglæde

og højt humør.

 

Legestuen blev i år ledet af Jakob Holm Laursen og Lis Fogh - og det

gjorde de rigtig godt.

 

Under billedgalleriet kan I se billeder fra juleballet.

 

Og selvfølgelig holder vi julebal i 2017 og som altid den 28. december

- denne gang er det en torsdag, så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

 

Erik

 

En synnejysk awten - mæ sange, kaffeboe o danse 16. november 2016

 

Den 16. november holdt vi synnejysk awten med det store sønderjyske kagebord.

Der var i alt 17 forskellige slags bagværk, som de enkelte medlemmer havde bagt (hvis det er helt rigtigt skulle der have været 7 bløde, 7 tørre og 7 hårde kager).

 

Der var bl.a.

•Gode råd

•Striftort

•Sønderjysk pumpernikler

•Nøddelagkage

•Kys og klap

•Hvid rugbrødslagkage

•Sandkage med rom og nødder

•Honningkage

•Sandnødder

•Æbleskiver

•Bagt æblekage

•Vrøvl

•Ingenting

•Boller

•Sønderjysk feststang

•Jødekager

•Præstekranse

 

Vi var mødt 19 medlemmer samt leder og spillemænd.

 

For at kunne nå at komme gennem dette store kagebord mødtes vi kl. 19 og dansede til ca. 20,30 – og så gik vi ombord i den velsmagende kagebuffet.

 

Og hvor det dog smagte godt.

Til et sådant kagebord skal man nå gennem det hele i en bestemt rækkefølge. Jeg ved dog ikke om alle nåede gennem alle kagerne – jeg gjorde i alt fald ikke!

 

Der blev selvfølgelig også sunget – og det var sønderjyske sange, naturligvis.

 

Da vi ikke kunne klemme mere kage ned, afsluttede vi en hyggelig aften med et par danse mere.

 

Jeg skal lige tilføje, at dansene vi dansede, da også var fra Sønderjylland.

 

(NB: traditionen med det store sønderjyske kaffebord startede i 1870`erne og var et ”adelsmærke” frem til 1920 – læst på hjemmesiden for Gram Slot).

 

Erik

 

 

Opvisning på Egebækhus 15. september 2016

 

Den 15. september – som var en ekstrem varm dag – var vi en kvadrille dansere

fra Foreningen samt 2 spillemænd – på Egebækhus og danse opvisning i

forbindelse med deres høstfest.

 

Egebækhus er et plejehjem for døve og blinddøve, hvor undertegnede i

tidernes morgen har arbejdet. Jeg kan døvesprog og kunne fortælle beboerne

om hvilke danse vi optrådte med.

 

Beboerne synes om at vi danser og vil gerne mærke på vores dragter.

Nogle af beboerne danser også med efter opvisningen.

 

Det var en meget varm omgang, men hyggelig.

 

Annette

 

Stemmer fra Hvidovre - En audiowalk - august/september 2016

 

I august og september måned deltog Hjerter To i Teater Vestvoldens

egnsspil med ovennævnte titel.

 

Forestillingen blev opført 16 gang og der var 6 prøver.

 

”Stemmer fra Hvidovre” tog udgangspunkt påTeater Vestvolden, hvorefter

tilskuerne fulgte i fodsporene på nogle af dem, der har sat og stadig sætter

deres præg på Hvidovres udvikling.

 

Tilskuerne blev kørt rundt i et tivolitog og blev fulgt af en skuespiller, der

førte dem gennem stykket. Hver tilskuer havde et sæt høretelefoner

hvorigennem de kunne høre hvad der blev sagt og spillet

 

På turen rundt var der forskellige grupper og enkeltpersoner, der spillede forskellige roller og optrådte med f.eks. dans.

 

Det var forskellige foreninger i Hvidovre, der stillede op som medvirkende: der var cirkusbørn, der var unge mennesker fra sejlklubben, der var linedansere og der var dansere og spillemænd fra Hjerter To.

 

Hjerter To havde 5 spillemænd, der deltog på skift, og 15 dansere, der ligeledes deltog på skift.

 

Der var hver gang 2 par og 1 -2 spillemænd. Programmet var ikke langt: der blev danset 2 danse, nemlig Den halve kæde samt Gamle nr. 12. Imellem de to danse blev vi spurgt af skuespilleren hvem vi var og hvor vi kom fra.

 

Vi havde en kassevogn til rådighed, således at spillemændene kunne sidde indendørs og spille hvis det skulle blive regnvejr.

 

Stykket har fået meget fine anmeldelser i Hvidovre Avis.

 

 

Sommerudflugt til Samlermuseet i Thorsvang og Fanefjord kirke Lørdag den 13. august 2016

 

Lørdag formiddag mødtes 12 friske og veloplagte Hjerter To’ere ved

Samlermuseet i Lendemark/Thorsvang på Møen.

 

Samlermuseet er som at besøge gamle dage. Her kan man opleve verden af i går.

 

Udenfor kan man få sig en tur i luftgyngerne eller en tur i karrusellen fra en

svunden tid.

Komme ned i et beskyttelsesrum fra krigens tid og få et lille foredrag.

Eller kigge på små kolonihavehuse med små haver til.

 

Indenfor kan man gå en tur gennem gamle butikker og værksteder, der bugner af

alverdens ting fra da farfar var ung. Og det lille automobil museum skal da også

lige nævnes.

 

Efter et par timer rundt på museet var det tid til at spise vores medbragte mad, og selvfølgelig skulle den spises i en af de små kolonihaver.(se billeder i galleriet)

 

Derefter var det nok en omgang på museet en times tid.

 

Så mødtes vi for at drikke kaffe og spise Karens hjemmebag. Og sandelig om ikke Ole havde taget violinen med, så det blev til et par numre med sang til i kolonihaven.

 

Efter den gode kage og Oles spillen havde vi fået ny energi, så vi blev enige om at køre til Fanefjord kirke i Askeby.

 

Fanefjord Kirke er en smuk hvidkalket kirke fra 1300 tallet, kendt for sine kalkmalerier. Her gav Ole en meget stemningsfuld lille koncert alt i mens kalkmalerierne blev beset. Tak for det Ole.

 

Nu var energien ved at være for nedad gående, og klokken ved at være sidst på eftermiddagen så det var tid til at vende hjemad. Det var bare en rigtig hyggelig tur. Tak til Erik og Karen for et godt arrangementet.

 

Stor tak fra Ole og Sol

 

Grillaften fredag den 8. juli 2016

 

Fredag den 8. juli havde vi vores traditionelle grillaften, og vi var 10 personer, der var

mødt op – regnvejret håbede vi ville sig holde sig væk.

 

Men nej nej – da vi sad og ventede på at grillene skulle blive klare, begyndte det

selvfølgelig at regne, stille og roligt.

 

Vi rykkede de udendørs borde ind under træerne – der sad vi nogenlunde i tørvejr

(de fleste af os), og det lykkedes os faktisk at få grillet og spist, inden det for alvor tog

fat med at regne.

 

Det skal tilføjes, at Karin og Erling heldigvis havde medbragt deres gasgrill – så vi fik

faktisk alle grillet vores mad (vi havde også 2 eengangsgrill, men de var som vanligt

først helt klar, da vi havde spist – nu må vi lære at tænde dem i MEGET god tid).

 

Da vi var færdig med at spise, kom der så meget regn, at vi måtte rykke indendørs. Karin og Erling havde taget dessert med til os: hjemmebagte, dejlige vafler, og is! Mums.

 

Da vi havde spist dessert og havde ryddet op efter os, var det tid til at sige tak for en rigtig hyggelig aften – trods regnvejret.

 

Erik

 

Dans i Tivoli den 29. maj 2016

 

Søndag den 29. maj var Region Hovedstaden, i lighed med sidste år, endnu engang

indbudt af Tivoli til at holde Folkedans Dag i Tivoli.

 

Sidste år måtte Regionen desværre aflyse dagen, da tiden var for kort til at samle hold,

men i år var alle sejl sat til, idet datoen den 29. maj var meldt ud i god tid. Det var

således muligt i år at præsentere folkedans, linedans og spillemandsmusik for Tivolis

gæster det meste af dagen fra scenen på Plænen.

 

Der var hold med fra Jylland, Region Sjælland og naturligvis fra Region Hovedstaden.

For de af Regionens folkedanserforeninger, der ikke havde mulighed for at samle et

hold, men gerne ville deltage, blev der etableret et regionshold, hvor vi fra Hjerter To

deltog med 7 medlemmer.

 

Forud for dagen mødtes Regionsholdet for at lige at træne programmet igennem.

Hvert af holdene havde ca. 20 minutter, og der blev givet mange flotte og forskellige opvisninger, også fra Regionsholdet – se bare billederne.

 

Som nævnte var der også et hold linedansere fra Hundested, ligesom Region Sjællands Spillemandskreds gav en lille koncert som afslutning.

 

Der var mulighed for publikum at danse med foran scenen – og det var der et par stykker, der gjorde.

Solen var med os næsten hele dagen, så det blev en god oplevelse for både publikum og de optrædende.

Lad os håbe, at vi får chancen igen til næste år – det er et godt sted at vise folkedans, da der er mange mennesker i Tivoli.

 

Erik

 

Sæsonafslutning i Hjerter To onsdag den 27. april 2016

 

Onsdag den 27. april 2016 mødtes vi til sæsonafslutning, og traditionen tro havde vi

hver især taget noget med til den sædvanlige overdådige buffet.

 

Karen fik sagt tak for en god sæson til os alle – og ikke mindst til Jakob, Ole og

Marianne, der i sæsonen havde sørget for god danseundervisning og god musik,

og sagde at vi alle glædede os til at se dem igen i den kommende sæson.

 

Vi fik ind imellem spisningen også sunget et par sange,

 

Da vi havde indtaget al den gode mad var det tid til at indtage dansegulvet, og så kan

det ellers være, at sveden kom frem på panderne.

 

Der var selvfølgelig også en kaffepause undervejs.

 

Afslutningsvis ønskede vi hinanden en god sommer og på gensyn til de arrangementer, nogen af os skulle deltage i i løbet af sommeren, samt på gensyn til en ny sæson 2016/17.

 

Erik

 

Fællesspisning i Hjerter To onsdag den 2. februar 2016

 

Onsdag den 2. februar stod den på fællesspisning i Hjerter To.

 

Der blev spist, hygget , snakket, sunget og selvfølgelig danset.

 

En rigtig hyggelig aften.

 

Stor tak til Kirsten og Anette som stod for arrangementet og til Benny og Jytte

som hjalp til med borddækning og oprydning.

 

Ole og Sol

 

Ps. Se flere billeder i galleriet

 

 

Opvisning på Plejehjemmet Egebækhus den 10. september 2015

 

Onsdag den 10. september 2015 var vi en kvadrille dansere, der besøgte plejehjemmet

Egebækhus i Nærum for at give en opvisning ved deres høstfest.

 

Egebækhus er et dejligt beliggende plejehjem for døve, med en skøn og frodig have omkring.

Vi havde allieret os med Marianne og Bent som spillemænd, og derudover virkede Marianne

som leder, så vi var i gode hænder.

 

Vi dansede en halv times tid, og derudover fortalte Annette lidt om vores dragter – hvor de kom

fra – hvorfor nogen af dem har mange knapper mv. Det er så heldigt, at Annette kan lidt

døvesprog, da hun i sin tid har arbejdet på Egebækhus.Hun blev naturligvis suppleret af personalet.

Derefter gik vi rundt til beboerne for at de kunne føle på stoffet og se nærmere på vores dragter.

 

Der var også tid til at danse et par danse med de af beboerne, og personalet, der havde lyst til dette.

Det var en meget fornøjelig og hyggelig stund, både for beboerne men sandelig også for os.

 

Det skal lige tilføjes, at når der blev klappet af os, foregik det ved at beboerne rakte armene i vejret og vinkede.

 

Erik

 

Se flere billeder i galleriet

 

 

Folkedansens Dag på Frilandsmuseet søndag den 30. august 2015

 

Søndag den 30. august var der igen Folkedansens Dag på Frilandsmuseet i Lyngby.

Vi var 2 par fra Hjerter To, der stillede op.

 

Sammen med en række andre foreninger fra Vestegnen dannede vi Sammenslutningen

af folkedanserforeninger fra Vestegnen.

 

Vi gav en lille opvisning ved Stubmøllen, der ligger til venstre for indgangen til museet.

Vores Jakob var leder af opvisningen, og han havde udarbejdet et program, som vi alle

kunne være med til; vi havde jo ikke haft en fællestræning inden, og efter opvisningen

bød vi publikum op til dans. Vi havde 2 dygtige spillemænd.

 

Så det var en fornøjelig ½ times dans ved Stubmøllen.

 

Efter vores program blev der danset af Hørsholms Folkedanserforening og derefter af

Bornholms Folkedansere. Disse foreninger sluttede også af med at byde op til dans for publikum.

 

Der foregik også dans ved fattiggården, hvor der var dans af Fejtrin, Brønshøj Folkedanserforening og Ølstykke Folkedanserforening. Også her var der efterfølgende dans med publikum, så der fik vi endnu en sving om.

 

Gladsaxe-Søborg Folkedansere og Bagsværd Folkedansere gav ligeledes opvisning med efterfølgende dans for publikum, ligesom Gladsaxe Spillemandslaug spillede op til dans med interesserede.

 

Om eftermiddagen sluttede Folkedansens Dag så på festpladsen, hvor der først var opvisning af Dream Dancers, The Sprouts/Spirerne, 2 grupper af unge mennesker, der hver gav en flot opvisning, samt en opvisning af Dansegruppen 12-tur.

 

Og så blev der ellers danset Les Lancier og dagen sluttede med en lille legestue, hvor alle var velkommen til at deltage.

 

Det sluttede nok lidt tidligere, idet vejret trak op til at kunne give regn, og det ville ikke være godt for hverken dragter eller instrumenter. Der kom da også et par dråber.

 

Alt i alt en fornøjelig søndag på Frilandsmuseet – Se flere billeder i galleriet.

 

Erik

 

Opvisning lørdag 28. marts 2015

 

Lørdag den 28. marts 2015 gav 10 dansere fra Hjerter To en fin opvisning i

Vallensbæk.

 

Det var Grundejerforeningen Pilehaven der fejrede 50 års jubilæum, og de havde

bedt os om at komme og danse for dem.

Borgmesteren holdt en lang god tale, hvori han også nævnte Kirkebække

købmanden hvor han havde handlet tidligere. Vallensbæk sø blev også nævnt

her havde han sejlet blev det fortalt. Imens borgmesteren talte, var den lokale

kunstmaler i gang med at få det hele ned på lærredet. Det blev et fantastisk maleri.

 

Vi siger tak til Ole og Marianne for god musik og stikord, sidst men bestemt ikke

mindst tak til danserne.

 

Karen

 

Ps. Se flere billeder i galleriet

 

Fællesspisning 4 februar 2015

 

Som andet sted på siden nævnt, har vi det sjovt med vores dans. Derudover spiser

vi i fællesskab op til fire gange om året. Således senest onsdag den 4. februar, hvor

18 medlemmer samt to spillemænd og vores danseleder mødte halvanden time før

dansen til en lækker & sund ret mad, som Annette, en af vores søde piger,

havde lavet.

Et par friske medlemmer tog allerede tidligt på dagen fat på at sætte

borde & stole op og dække bord.

Sådan en aften med god mad & drikke giver en herlig stemning, der fortsætter

under dansen bagefter. To af vores fremtrædende & mangeårige medlemmer har

en datter, Line, der leverede en skøn dessert - prikken over i'et.

Og minsandten om ikke kasserer Erik Larsen blev fejret for sin fødselsdag,

både med fødselsdagssangen på dansk og på engelsk. Derefter gik

danseprogrammet i gang med indlagt kaffepause. En fin aften i "Hjerter To.

 

Den lille Benny

 

Folkedanserforeningen HJERTER TO, Byvej 78, 2650 Hvidovre

 

Kontakt webmaster